SUSUNAN KEPENGURUSAN

UNIT KREATIVITAS MAHASISWA

PADUAN SUARA MAHASISWA  “BUNGA ALMAMATER”

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PERIODE 2020

 

Pelindung                       :  Rektor Universitas Islam Malang

                                               Prof. Dr. H. Maskuri Bakri, M.Si.

Pembina                          :  Wakil Rektor III Universitas Islam Malang

                                                Dr. Ir. H. Badat Muwakhid, MP.

Pendamping                   :   Ir. Hj. Unung Lesmanah, M.T.

Pembimbing Teknis    :   Ir. Hj. Sri Susilowati, M.M.

Sujatmiko, S.T., M.T.

Penasihat                         :  Lilis Yuliana, S.Sos.

Andi Retno Warsyah, S.Pd.

Abdul Wahab, S.E.

Syafi’i As’ad, S.Si., M.Si.

Moh. Tomar, S.Pd.

Yosi Hudaya Putra

Ketua Umum                 :  Maulana Wildan Naufal                                          (21701073073)

Wakil Ketua Umum    :  Dela Astria Budiarti                                                 (21701073079)

Sekretaris Umum        :  Ali Mas’ud                                                                  (21701032046)

Bendahara Umum       :  Widya Andreyna                                                       (21701082164)

 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan                      :

Mufidatul Ummah Nurul Hidayah  (Koordinator)                                       (21801072034)

Muhammad Aqil Rizal Rahman                                                                            (21801051104)

Rafa Andini                                                                                                                (21801061020)

Nadian Azizi                                                                                                               (21801082271)

Deden                                                                                                                          (21701021182)

 

Bidang Kreator dan Pemenangan Lomba:

Diza Aliq (Koordinator)                                                                                     (21801073122)

Wiwin Winarti                                                                                                          (21701081096)

Nisa Alzana                                                                                                               (21801073107)

Rafihan Tri Ahmadi                                                                                                (21801082148)

Elsa Novadiana                                                                                                        (21701073124)

 

Bidang Humas, Publikasi, dan Pengembangan Event :

Al Inaroh (Koordinator)                                                                                   (21801072010)

Muhammad Ridwan Ahsani                                                                                 (21801051173)

Nova Widia Ningsih                                                                                                (21801072003)

Duwi Putri Lestari                                                                                                   (21801081237)

Sahida Reza Wardana                                                                                             (21801031085)

             

Bidang Kerumahtanggaan dan Dana Usaha:

Dewi Rahayu (Koordinator)                                                                             (21801082260)

Lathifah Nailil Hikmah                                                                                           (21801061018)

Yunita Safitri                                                                                                             (21801073031)

Ismah Ummi Athiyyah                                                                                            (21701061073)