STRUKTUR ORGANISASI

Pelindung         : Prof. Dr. H. Maskuri, M. Si (Rektor)

Pembina           : Dr. Ir. H. Badat Muwakhid, M. P. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)

Pendamping     : Ir. Dedi Suryanto, MP (WD Bidang Kemahasiswaan Fakultas Peternakan)

Ketua Umum   : Cahyo Budi Santoso (21701051161/FT)

Ketua I             : M. Iqbal Romadloni (21701051152/FT)

Ketua II           : Arizal Iswara (21701072038/FKIP)

Sekretaris         : Adilla Rizki Amalia (21701091078/FIA)

Bendahara       : Hikmah Syuhada Rayes (21701091101/FIA)

 

BIDANG-BIDANG

Bidang Pengembangan

Bakat Minat Genre Pop                   : Gabrilla Fergian Listianto  (21701031081/FP)

Bidang Pengembanagan

Bakat Minat Genre Rock                 : Satriyo Pamungkas (21801021010/FH)

Bidang Pengembangan

Bakat Minat Genre Dangdut          : Tria Khotami Ayuba (21801081320/FEB)

Bidang pengembangan

Bakat Minat Genre Reggae            : Mufid Ilham Putra Wisuda (21801071066/FKIP)

 

Bidang Pengembangan

Bakat Minat Genre Keroncong       : Aznizam (21701011196/FAI)

Bidang Humas dan Publikasi            : Muhammad Ali Prawira (21701031071/FP)

: Khairul Rofiah (21701011175/FAI)

: Muhammad Nur Alim (21801021024/FH)

: Adriana Octavira R. R. (21701021088/FH)

: Muhammad Taufiqurrohman (21801073074/FKIP)

: Akmal Rizky Pratama (21801081033/FEB)

Bidang Pengembangan Event           : Maufura Zahansyah Fay (21801051209/FT)

: Annisa Triwinarni Putri (21701071044/FKIP)

: Achmad Hafid Al Mubasyir (21805113014/POLITEKNIK)

 

Bidang Kerumahtanggaan

Dan Pemenangan Lomba                : Dimas Angga Jaya (21801071050)

                                                                   : Dwi Coiru Nisyah (21801071048)

                                                                       : Muhammad Choirul Anam (21801021130/FH)